ERASMUS+ KA122

2023.gada 31.maijā Siguldas 1. pamatskola ir saņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu par projekta Eiropas Savienības Erasmus+ Nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000131137 ” Iekļaujošā izglītība un digitālās inovācijas: pamats nākotnei” apstiprināšanu.

Projektam piešķirtais finansējums ir 17100,00 EUR. Projekta paredzamais īstenošanas laiks 15 mēneši – no 2023.gada 1.septembra līdz 2024. gada 30.novembrim.

Projekta uzdevums ir sniegt pedagogiem atbalstu profesionālās kompetences pilnveidē, bagātinot pedagogu zināšanas, prasmes un pieredzi par iekļaujošo izglītību, piedāvājot apgūt starptautiski akreditētus tālākizglītības kursus. Tādejādi pedagogi būtu prasmīgāki mācību procesā atbalstīt, integrēt un vest uz sasniegumiem ikvienu skolēnu, jo kvalitatīva izglītība ir iekļaujoša izglītība. Tāpēc plānots, ka projekta ietvaros:

1) Pedagogi apgūs un integrēs savā mācību darbā inovatīvas mācību metodes, metodiskos paņēmienus, kas nodrošinās individuālu pieeju mācībās ikvienam skolēnam.

2) Pedagogi pilnveidos digitālās prasmes, kas palīdzēs apgūt un integrēt savā mācību darbā jaunus digitālos rīkus, platformas, aplikācijas, realizējot kvalitatīvu iekļaujošo izglītību.

Projekta ietvaros Siguldas 1. pamatskola sekmīgi realizēs savu nākotnes vīziju, piedāvājot kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību ikvienam skolēnam.

Projekta realizēšanas laikā plānoti četri dažādi pedagogu profesionālās pilnveides starptautiski akreditēti kursi.

1) “Iekļaujošā izglītība Īrijā un bulinga novēršana” akcentē Īrijas iekļaujošās izglītības sistēmas pieredzi, kā arī piedāvā mākslīgā intelekta līdzekļus, lai veicinātu skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu un bulinga novēršanu. 

Tālākizglītības kursi Dublinā no 2024. gada 25.februāra līdz 3.martam.

https://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/26239

2) Tālākizglītības kursi “Veiksmīgas stratēģijas, mācot skolēnus ar īpašām vajadzībām ikvienā klasē” palīdzēs izglītojot mūsu skolas pedagogus par veiksmīgām mācību metodēm, integrējot skolēnus ar speciālām vajadzībām vispārizglītojošā skolā.

Tālākizglītības kursi Barselonā no 2024. gada 3.-8. martam

https://m.sigulda.lv/?sadala=read&id=26271

3) Tālākizglītības kursos “Foto un video veidošana klasēs: multimediju izglītojošais spēks” tiks pilnveidotas pedagogu digitālās prasmes veidot un izmantot audiovizuālus mācību materiālus.

Tālākizglītības kursi Barselonā no 2023. gada 1.-8.oktobrim

https://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/25453/

4) Tālākizglītības kursos “Mācīšana aizraujošā veidā digitālā ērā” tiks apgūti inovatīvi digitāli rīki un platformas, pilnveidojot pedagogu digitālo kompetenci.