ATBALSTA BIEDRĪBA

Biedrība “Siguldas 1. pamatskolas atbalsta biedrība”

2012. gada 8. februārī tika nodibināta “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”.

Atbalsta biedrībai ir sekojoši mērķi:

1. Veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, zinātnes, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu Siguldas 1.pamatskolā un Siguldas novadā;
2. Veicināt Siguldas 1. pamatskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, skolotāju un audzēkņu tālākizglītību, vienlīdzīgu iespēju attīstību, dalību nacionālos un starptautiskos pasākumos (semināros, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, pieredzes apmaiņas braucienos, utt.) un iesaisti starptautiskās izglītības programmās.

Lai realizētu izvirzītos mērķus, biedrības aktīvisti organizē pasākumus skolā un ārpus tās, iesaistās skolas darba plānošanā.

Papildus informāciju var saņemt, sazinoties ar Jolantu Lebedoku pa e-pastu lebester55@inbox.lv vai pa telefonu 29130452, kā arī skolā.

Biedrības rekvizīti (ziedojumi, biedru naudas u.c.)

Nosaukums: Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība

Reģ. nr.: 40008192822
Konta nr.: LV81HABA0551045533463
SWIFT kods: HABALV22

Kopsapulcē tika noteikta biedru nauda 1,5 EUR mēnesī. Biedru nauda jāmaksā 2 reizes gadā – 9 EUR pirmajā pusgadā un 9 EUR otrajā pusgadā.

Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrības dokumenti:

  1. reģistrācijas apliecība;
  2. biedrības statūti.
  3. iesniegums uzņemšanai biedrībā.

Visi vecāki laipni aicināti iestāties biedrībā un atbalstīt biedrības darbu!