IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Skolā tiek īstenotas šādas mācību programmas:

Pamatizglītības programma – 21011111

Speciālās pamatizglītības programma – 21015611