PIRMKLASNIEKU KARJERAS MĒNESIS

Februāris Siguldas 1. pamatskolā ir karjeras mēnesis. 1. klasēs šis mēnesis aizritēja īpaši rosīgi un darbīgi, jo dažādas hobiju un profesiju tēmas tika integrētas mācību priekšmetos.

Februāra sākumā, vēl attālināto mācību laikā, sociālajās zinībās un dizaina un tehnoloģiju stundās tapa kolāžas par dažādām profesijām. Jau tiekoties klātienē, pirmklasnieki izmantoja iespēju iepazīstināt klasesbiedrus ar savu izveidoto kolāžu, pastāstīja par tās tapšanu un izvēlētās profesijas specifiku.

Latviešu valodas stundās tika piemeklēti teksti, pievēršot uzmanību ar tekstu un grāmatām saistītām profesijām.

Klases stundās skolēni tika vedināti uz sarunu par vaļaspriekiem un to saistību ar profesijām. Tika gūta izpratne par daudzveidīgo profesiju pasauli. Skolēni tika rosināti domāt, kāda profesija katram būtu vistīkamākā un kāpēc.

Informāciju sagatavoja:
Siguldas 1. pamatskolas direktora vietniece mācību darbā
Laila Biteniece

(foto pārpublicēts no www.sigulda.lv)