KONTAKTINFORMĀCIJA

Siguldas 1.pamatskola
P.Brieža iela 105, Sigulda, LV2150
Tālr. 67973800
e-pasts: 1.pamatskola@sigulda.lv

Direktors Edgars Visockis
e-pasts: 1.pamatskola@sigulda.lv

Medmāsa Inga Vagele
Tālr. 20557950

Sociālais pedagogs Ilze Lielmane
Tālr. 26628326

Dežurants 
Tālr. 67971657