RĪCĪBAS DIENAS 2018

Siguldas 1.pamatskolas skolēni piedalījās pasākumā „Atkritumi kā resurss”

Latvijas vides aizsardzības fonda projekta „Jaunieši jauniešiem par vidi” ietvaros, 29.oktobrī, Siguldā, Gaujas nacionālā parka teritorijā notika izglītojoši radošs pasākums „Atkritumi kā resurss”, kurā iesaistījās Siguldas 1.pamatskolas skolēni un Vidzemes Augstskolas studenti.

Pasākuma laikā notika Reiņa Pastara vadīta vieslekcija par „Zero waste” kustību un šīs kustības principiem, kā arī radošu aktivitāšu daļa, kurā 6.klases skolēni kopā ar studentiem veidoja plakātus par atkritumu šķirošanas tematiku.

Projekta „Jaunieši jauniešiem par vidi” mērķis ir īstenot aktivitātes izglītojošā un radošā formā, kas stiprinātu Latvijas jauniešu (gan vispārizglītojošo, gan arodskolu, gan augstskolu jauniešu) saikni ar dabu, sasaistot izpratni par dabas vērtībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā ar dabas daudzveidības aizsardzību un mūsdienīgu redzējumu par vides problēmu risinājumiem. Pasākumu organizē Vidzemes Augstskola.

Informāciju sagatavoja:
Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības
komunikācijas virziena vadītāja
Anete Mīlberga

Novada izglītības iestādes piedalās Ekoskolu Rīcības dienu kampaņā

Ekoskolu Rīcības dienas ir plaša ikgadēja vides kampaņa Latvijā, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu mainīt priekšstatus un paradumus veselākas vides vārdā. Šogad kampaņa notiek no 29.oktobra līdz 4.novembrim, un tajā ar dažādām aktivitātēm, iesaistot arī apkārtējo sabiedrību, piedalās arī Siguldas pilsētas Ekoskolas – bērnudārzs „Ieviņa”, Siguldas 1. pamatskola un Laurenču sākumskola.

Šogad Rīcības dienas ir veltītas Vides izglītības fondam un arī Eiropas Savienībā īpaši svarīgai tēmai – plastmasas piesārņojumam. Ievērojot, ka plastmasa ir arī būtisks Baltijas jūras piesārņojuma avots, kampaņas kopējā tēma ir „NĒ vienreizlietojamai plastmasai!”. Kampaņas laikā izglītības iestādēs tiks rīkotas gan izglītojošas nodarbības, gan praktiskas darbnīcas ikdienā noderīgu ilgtspējīgu priekšmetu radīšanai.

Ekoskolu Rīcības dienu kampaņa ir starptautiska iniciatīva, kurā Latvijas skolas piedalās jau septīto gadu, uzrunājot ne tikai skolu kolektīvus, bet arī ģimenes, vietējos iedzīvotājus un pašvaldības. Rīcības dienu noslēgumā notiks konkurss skolām. Veiksmīgāko un radošāko iniciatīvu autori, kā arī aktīvākie kampaņas popularizētāji saņems balvas no Ekoskolu Rīcības dienu atbalstītājiem.

Informāciju sagatavoja:
bērnudārza „Ieviņa” Ekoskolas koordinatore
Ilze Rence

Informācija pārpublicēta no Siguldas novada pašvaldības mājas lapas www.sigulda.lv.