GRĀMATA PAR SKOLU

2020.gadā skola svinēja 150 gadu jubileju. Sveicot skolu tās pastāvēšanas laikā, Siguldas 1. pamatskolas atbalsta biedrība izdevusi atmiņu grāmatu, kurā apkopoti turpat 150 absolventu un 50 pedagogu stāsti par sadzīvi skolā, klasesbiedru piedzīvojumiem gan stundās, gan ārpus tām, kā arī stāsti par pašu skolu, kas, laikam ejot, mainījusi savu nosaukumu un atrašanās vietu.

Atmiņu grāmatā līdztekus absolventu un pedagogu stāstiem ir aplūkojamas 500 fotogrāfijas un 100 dažādu dokumentu kopijas, tai skaitā liecības, diplomi, izraksti no direktoru rīkojumiem, kā arī skolai 130. dzimšanas dienā veltītās dziesmas ar Olgas Jakānes mūziku un Velgas Babjoniševas vārdiem. Tāpat atmiņu grāmatā iekļauta intervija ar skolas direktori Ainu Rāku (direktore laikā no 1950. līdz 1952. gadam), apraksti par skolas absolventiem – zinātņu doktoriem, mūziķiem un māksliniekiem, veiksmīgiem uzņēmējiem Siguldā un absolventiem, kuri savas gaitas saistījuši ar skolotāja darbu pašu absolvētajā skolā.

Grāmatas izmērs 220 x 195, cietais sējums, krāsaina, 366 lpp., apkopoti ap 150 absolventu un 50 pedagogu stāsti, iekļautas apmēram 500 fotogrāfijas un 100 dažādu dokumentu kopijas.

Visiem, kuri vēlas iegūt grāmatu savā īpašumā, lūgums ziedot EUR 15,00, pārskaitot ziedojumu:

Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrībai (biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss)

Reģ. nr.: 40008192822

Konta nr.: LV81HABA0551045533463

SWIFT kods: HABALV22

maksājuma mērķī norādot “Ziedojums grāmatas par Siguldas 1.pamatskolu atbalstam“.

Siguldas 1. pamatskolas jubilejai veltīto grāmatu iespējams saņemt Siguldas 1. pamatskolā pirms tam sazinoties ar skolu pa telefonu 28708685 vai vienoties par grāmatas piegādi, tajā skaitā nosūtīšanu pa pastu vai ar pakomātu starpniecību, ziedojot papildus EUR 3 un norādot pakomāta/nosūtīšanas adresi.

Paldies par sapratni un atsaucību!