ERASMUS+ K2 CLOUDLET

2020./2021. mācību gadā Siguldas 1.pamatskola ir iesaistījusies divos Erasmus+ programmas finansētos projektos: viens ir saistīts ar skolotāju tālākizglītību, bet otrā plānota skolēnu sadarbība ar četrām Eiropas valstu skolām.

Sastopoties ar nepieredzētiem izaicinājumiem, skolēni ir uzsākuši darbību projektā “Tiksimies mākoņos” (Let’s meet in the clouds).

2020.gada oktobrī visi Siguldas 1.pamatskolas 5. un 6.klašu skolēni tika aicināti uz dalībnieku atlasi – skolēni rakstīja motivācijas vēstuli angļu valodā, kā arī iesniedza projekta logo zīmējumu. Tika izveidota 21 skolēna komanda. Laikam ritot, mācību gada noslēgumā Erasmus+ skolēnu komandā darbojās 18 skolēni.

Projektā piedalās arī skolas no Polijas, Spānijas un Horvātijas, skolēni regulāri satiekas e-twinning vidē, veic dažādus uzdevumus, iepazīst citu valstu skolas un skolēnus attālināti.

E-twinning vidē notika arī balsojums par labāko projekta logo. Liels bija mūsu prieks, kad projektu konkursā sīvā konkurencē uzvarēja mūsu skolēna Rūdolfa Rostoka veidotais logo!

2020.gada 25.februārī notika lielā skolēnu konference, kur katras valsts skolēni prezentēja savu skolu, pilsētu un valsti, kā arī uzdeva jautājumus citiem skolēniem.

Projektam piešķirtais finansējums ir EUR 30324. Projekta mērķis ir izveidot mācību materiālus, ko izvietot mākonī, ļaujot tiem piekļūt attālināti no dažādām vietām un dažādām pasaules valstīm.

2021./2022.m.g. projekta ietvaros uzsāktas mobilitātes vizītes

2021.gada 3.-5.novembris skolotāju mobilitātes vizīte Polijā

2022.gada. 4.-8.aprīlī skolēnu un skolotāju mobilitātes vizīte Spānijā

2022.gada 9.-13.maijā skolēnu un skolotāju mobilitātes vizīte Horvātijā

2022.gada 3.-7.oktobrī mobilitātes vizīte Latvijā

2023.gada 24.-28.aprīlī skolēnu un skolotāju mobilitātes vizīte Polijā

Publicitāte

Raksts par projektu “Siguldas Avīzē”, 2020.gada novembris.
Spied šeit

Raksts par pirmo mobilitāti Siguldas novada mājaslapā 2021.gada 08.novembrī.
Spied šeit

Raksts par otro mobilitāti Siguldas novada mājaslapā 2022.gada 21.aprīlī.
Spied šeit

Raksts par trešo mobilitāti  2022.gada 10. maijā.
Spied šeit

Raksts par ceturto mobilitāti Siguldas novada mājaslapā 2022.gada 27.oktobrī.
Spied šeit

Raksts par piekto mobilitāti Siguldas novada mājaslapā 2022.gada 2. maijā.
Spied šeit