ERASMUS+ AKREDITĀCIJA

2023. gada rudenī Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludināja ikgadējo konkursu “Erasmus+” akreditācijai skolu, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību jomā. “Erasmus+” akreditācija sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties mobilitātes projektiem un apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitāti kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu.

2024. gada 2. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra informēja, ka Siguldas 1. pamatskola ir saņēmusi “Erasmus+” akreditāciju līdz 2027. gada 31. decembrim, kas apliecina izglītības iestādes prasmi īstenot augstas kvalitātes mobilitātes un sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties programmas atbalstam projektiem.

Jaunu starptautisko gan skolēnu mobilitāšu projektu, gan skolotāju tālākizglītības projektu īstenošana ar akreditācijas pieteikumā norādītajiem mērķiem Siguldas 1. pamatskolā sāksies jau no šā gada 1. septembra.

https://m.sigulda.lv/?sadala=read&id=26032