ASFALTA BETONA RŪPNĪCA

Skolēnu viesošanās asfalta betona rūpnīcā