EKOPADOMES DALĪBNIEKI

Ekopadomes dalībnieki 2023./2024.m.g

Guntra Purmale, Ekopadomes koordinatore
Edgars Visockis, direktors
Ina Slavinska, bioloģijas skolotāja, direktora vietniece
Laila Biteniece, direktra vietniece
Jolanta Vāvere, sākumskolas skolotāja
Arturs Čerņausks, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Linda Bogane, mamma
Sandra Ozoliņa, mamma
Ligita Saule, mamma
Jolanta Lebedoka, mamma
Kristīne Gailīte, mamma

Elza Actiņa 5.c

Madara Bogdane 7.c

Elza Gailīte 7.b

Sofija Gavare 4.a

Laima Horelika 4.a

Kristaps Jegurs 7.c

Talisa Kotkova 6.c

Līva Krauša 7.a

Zemguss Lapiņš 4.a

Paula Lemberga 7.b

Lote Līpace 8.b

Sofija Ļusaja 6.c

Adrians Arnolds Ošiņš 5.a

Samanta Ozola 9.b

Elizabete Ozoliņa 5.c

Emma Ozoliņa 5.a

Valts Pakalns 4.b

Annija Reine 5.a

Paula Staškuna 9.b

Gerda Uzare 5.b

Ralfs Vāvere 4.b

Kaspars Bruno Saule 1.b