EKOPADOMES AKTIVITĀTES

28.novembrī skolas Ekopadome devās izzinošā ekskursijā uz atkritumu poligonu Getliņi EKO.

Ļoti interesantā un aizraujošā stāstījumā skolēni uzzināja, kā notiek atkritumu nogādāšana poligonā, kādus atkritumus drīkst šurp vest, kā notiek atkritumu šķirošana un vēlāk pārstrāde, ražojot siltumenerģiju un elektroenerģiju. Tika apskatīti arī atkritumu uzglabāšanas kalni, kā arī lielais pārsteigums – gurķu un tomātu iespaidīgās siltumnīcas. Vizītes beigās skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu un Getliņu poligona darbu, kā arī uzspēlēt izglītojošas spēles. Neizpalika arī Getliņos esošais svaigo dārzeņu veikala apmeklējums!

5. un 6.decembrī skolas Ekopadomes dalībnieki Elza Gailīte, Līva Krauša un Guntra Purmale piedalījās mācībās “Vides ilgtspēja projektos”, ko organizēja Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra. Mācību laikā dalībnieki uzzināja par Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa finansēto programmu vērtībām, pamatprincipiem un iespējām pieteikties projektiem 2024.gadā, attīstīja savas projektu idejas un iepazinās ar citiem mācību dalībniekiem. Mācību laikā radās vairākas jaunas idejas videi draudzīgiem projektiem ar jauniešu iesaisti.

22.septembrī Ekopadomes dalībnieki piedalījās jau par tradīciju kļuvušajās PII Ieviņa Tēvu dienas stafetēs, vadot un organizējot videi draudzīgas aktivitātes.

No 23. līdz 25.februārim Siguldas 1.pamatskolas skolnieces Elza Gailīte, Samanta Ozola un Paula Staškuna kopā ar skolotāju Ilzi Rausku piedalījās Ekoskolu Ziemas forumā, kas notika Rīnūžu vidusskolā. Kā stāsta Samanta: “Ekoskolu forumā piedalījos jau otro reizi. Tāpat kā iepriekš, arī šogad atmosfēra un komanda bija superīga. Komandu vadītāji atsaucīgi un izpalīdzēja brīžos, kad vajadzēja. Manuprāt, visiem jauniešiem būtu jādod iespēja piedalīties šāda pasākumā.