EKOPADOMES AKTIVITĀTES

28.novembrī skolas Ekopadome devās izzinošā ekskursijā uz atkritumu poligonu Getliņi EKO.

Ļoti interesantā un aizraujošā stāstījumā skolēni uzzināja, kā notiek atkritumu nogādāšana poligonā, kādus atkritumus drīkst šurp vest, kā notiek atkritumu šķirošana un vēlāk pārstrāde, ražojot siltumenerģiju un elektroenerģiju. Tika apskatīti arī atkritumu uzglabāšanas kalni, kā arī lielais pārsteigums – gurķu un tomātu iespaidīgās siltumnīcas. Vizītes beigās skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu un Getliņu poligona darbu, kā arī uzspēlēt izglītojošas spēles. Neizpalika arī Getliņos esošais svaigo dārzeņu veikala apmeklējums!

5. un 6.decembrī skolas Ekopadomes dalībnieki Elza Gailīte, Līva Krauša un Guntra Purmale piedalījās mācībās “Vides ilgtspēja projektos”, ko organizēja Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra. Mācību laikā dalībnieki uzzināja par Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa finansēto programmu vērtībām, pamatprincipiem un iespējām pieteikties projektiem 2024.gadā, attīstīja savas projektu idejas un iepazinās ar citiem mācību dalībniekiem. Mācību laikā radās vairākas jaunas idejas videi draudzīgiem projektiem ar jauniešu iesaisti.