ERASMUS+ K2

Siguldas 1.pamatskola 2017.gada martā atsaucās Čehijas Kunštates pamatskolas aicinājumam un iesniedza projekta pieteikumu “Neither Place Nor Time Sets Us Apart” Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2014.-2020. gadam pamatdarbības Nr.2 “Stratēģisko skolu sadarbības partnerība” (KA2) 2017.gada projektu konkursā.

2017.gada 12.septembrī Siguldas 1.pamatskola saņēma Valsts Izglītības attīstības aģentūras Lēmumu Nr. 8.-11.1/5631 par projekta apstiprināšanu.

Projektam piešķirtais finansējums – 18 550,00 EUR. 

Projekta īstenošanas laiks – no 01.09.2017. līdz 30.06.2019.

Projekta mērķis ir radīt uz tradicionālām vērtībām balstītu valstu sadarbību, akcentējot kopīgo dažādu Eiropas Savienības valstu vēsturē. Projekta ietvaros plānots analizēt dažādu paaudžu sadarbības iespējas, pieredzes uzkrāšanas un nodošanas formas.

Projekta ietvaros Siguldas 1.pamatskolas pedagogi un 6.-7.klašu skolēni devās vizītēs uz četrām no projektā iesaistītajām valstīm – Čehiju, Slovākiju, Ungāriju un Itāliju, kā arī uzņēma Siguldā skolu pārstāvjus no minētajām valstīm.

Sīkāk par projektā paveikto var iepazīties šeit.