PAR MUMS

Skolas pirmsākumi saistāmi ar 1869. gadu. Tagad no mazas lauku skoliņas ir izaugusi viena no lielākajām un labākajām Pierīgas novadu pamatskolām. 2017.gadā skola ir ieguvusi Ekoskolas nosaukumu. 2018./2019. mācību gadā skola nesa A/S Latvijas Valsts Meži projekta “Mammadaba” vēstniecības titulu.

2021./2022.m.g. skolā mācās 501 skolēns un strādā 44 pedagogi. Skolā ir akreditētas 3 pamatizglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programma, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajem ar mācīšanās traucējumiem un pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.

Skolā tiek piedāvāta daudzpusīga interešu izglītība. Skolas zēnu un meiteņu kori un deju kolektīvs “Purenīte” ir vairākkārtēju Vislatvijas skolēnu Dziesmu un deju svētku dalībnieki. Skolas audzēkņi ir uzrādījuši lieliskus rezultātus latviešu valodas, matemātikas, bioloģijas, vēstures un ķīmijas novada un valsts olimpiādēs.

Siguldas 1. pamatskola ir vide, kurā skolēnam ir iespēja novērtēt dzīves vērtības, uzņemties atbildību par savu izvēli un rīcību, izvirzīt mērķus, tiekties uz izaugsmi, lai šos mērķus īstenotu. Skolēns var izpausties radoši, izmantojot savas zināšanas un talantus, kā arī justies pašpārliecināts, to darot. Tādēļ arī Siguldas 1. pamatskola savu skolēnu redz kā cilvēcīgu, atbildīgu, mērķtiecīgu, zinātkāru, radošu, pašpārliecinātu un aktīvu cilvēku.