SIGULDAS 1. PAMATSKOLAS 9. KLAŠU IZLAIDUMS

LATVIJAS UN LIETUVAS 4.KLAŠU MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDE “TIK VAI… CIK?”

ŠAHA SACENSĪBAS

MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDE 4.KLAŠU SKOLĒNIEM “TIK VAI… CIK?”

SIGULDAS NOVADA SKOLĒNU RADOŠI PĒTNIECISKO DARBU KONKURSS

MĀMIŅDIENAS KONCERTS

MATEMĀTIKAS KONKURSS “ĶENGURS 2024”

VIZUĀLĀS MĀKSLAS ALTERNATĪVĀ OLIMPIĀDE

SIGULDAS NOVADA 1., 2. KLAŠU ALTERNATĪVĀ OLIMPIĀDE