ŠAHA SACENSĪBAS

MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDE 4.KLAŠU SKOLĒNIEM “TIK VAI… CIK?”

SIGULDAS NOVADA SKOLĒNU RADOŠI PĒTNIECISKO DARBU KONKURSS

MĀMIŅDIENAS KONCERTS

MATEMĀTIKAS KONKURSS “ĶENGURS 2024”

VIZUĀLĀS MĀKSLAS ALTERNATĪVĀ OLIMPIĀDE

SIGULDAS NOVADA 1., 2. KLAŠU ALTERNATĪVĀ OLIMPIĀDE

“PURENĪTEI” 30! SIGULDAS 1.PAMATSKOLAS DEJU KOLEKTĪVA JUBILEJAS KONCERTS

STARPNOVADU SKOLU SĀKUMSKOLAS DRAUDZĪBAS KOMPLEKSĀ OLIMPIĀDE