NODARBĪBU VEIDI

MŪZIKA

 1.klašu koris
 Klašu grupas: 1.klase
Vadītāja Inga Jansone
 Nodarbības notiek 1x nedēļā Siguldas 1.pamatskolas Aktu zālē.
 2.-4.klašu koris
 Klašu grupas: 2.-4.klase
 Vadītāja Inga Jansone
 Nodarbības notiek 2x nedēļā Siguldas 1.pamatskolas Aktu zālē.
 Zēnu koris
 Klašu grupas: 2.-6.klase
 Vadītāja Evija Rozena

 Vineta Ceple
 Nodarbības notiek 2x nedēļā Siguldas 1.pamatskolas Aktu zālē.
 5.-9.kl. koris “Ievas”
 Klašu grupas: 5.-9.klase
Vadītāja Evija Rozena
 Nodarbības notiek 2x nedēļā Siguldas 1.pamatskolas Aktu zālē.
 1.-4.klašu ansamblis
 Klašu grupas: 1.-4.klase
 Vadītāja Inga Jansone
 Nodarbības notiek 1x nedēļā Siguldas 1.pamatskolas Aktu zālē.

DEJA

 Deju kolektīvs “Purenīte”
 Klašu grupas: 1.klase, 2.klase, 3.klase, 4.-5.klase,   6.-9.klase
 Vadītājas Kristīne Raslava, Dzintra Fogele Koncertmeistars Dainis Lazdiņš
 Nodarbības notiek 2x nedēļā Siguldas 1.pamatskolas Aktu zālē.

INTELEKTS

 Robotika
 Klašu grupas: 3.klase
 Vadītāja Evita Kulpe
 Nodarbības notiek 1x nedēļā Siguldas 1.pamatskolas 313.kabinetā.
 Šahs
 Klašu grupas: 1.-3.klase, 4.-9.klase
 Vadītāja Sandra Harlinska
Šahs kā spēle sāka attīstīties pirms apmēram diviem tūkstošiem gadu. Spēlējot šahu, cilvēki pārbauda savas prāta spējas. Senā spēle joprojām ir populāra tādēļ, ka tā ir  daudzpusīga. Mūsdienās šahs ir gan sports, gan māksla, gan zinātne. Šahs attīsta   fantāziju, trenē atmiņu, disciplinē domāšanu, rada un pilnveido gribas īpašības un attīsta tādas   iemaņas kā griba uzvarēt, apņēmība, aukstasinība, koncentrēšanās spēja. Šaha pulciņa   audzēkņi piedalās dažādās Siguldas novada sacensībās, sasniedzot labus rezultātus. Nodarbības notiek 1x nedēļā trešdienās Siguldas 1.pamatskolā 208.kabinetā
 Spāņu valoda
 Klašu grupas: 5.-6.klase
 Vadītāja Linda Bogdane
Spāņu valoda ir 2. vietā pasaulē pēc lietotāju skaita, un tā ir oficiālā valoda 21 valstī pasaulē.   Tai arī ir oficiālās valodas statuss Eiropas Savienībā. Skolēni nodarbībās apgūst valodas   pamatus, mācās sazināties svešvalodā, iegūst pamatzināšanas par Spāniju un Latīņamerikas   valstīm un kultūru. Nodarbību laikā plānotas arī tikšanās ar spāniski runājošiem jauniešiem.

Nodarbības notiek 2x nedēļā Siguldas 1.pamatskolas 208.kabinetā.
MĀKSLA
 
Vizuālās mākslas pulciņš
Klašu grupas: 2.-4.klase, 5.-9.klase
VadītājaIeva Prīmane
Vizuālās mākslas pulciņā aicināti darboties radoši bērni un jaunieši, kuri vēlas apgūt prasmes   un iemaņas zīmēšanā, kompozīcijā, gleznošanā, darbā ar dažāda veida krāsām, zīmuļiem,  pasteļkrītiņiem.

Nodarbības notiek 1x nedēļā Siguldas 1.pamatskolas 102.kabinetā.
SPORTS

Tautasbumba
Klašu grupas: 3.klase, 4.-5.kl. meitenes, 4.-5.kl. zēni
Vadītājs Jānis Levanovičs
Tautas bumba ir komandu sporta veids. Tā ir sporta spēle, kas attīsta fiziskās īpašības,  reakciju, koordināciju, kā arī sekmē veselības saglabāšanu un nostiprināšanu.  2022./2023.m.g. meiteņu komanda ieguva sudraba medaļas Siguldas novada skolu   sacensībās.
 
Nodarbības notiek 1x nedēļā Siguldas 1.pamatskolas 1.stāva Sporta zālē.
Combat fitness
Klašu grupas:  6.-9.klase
Vadītājs Ivo Alksnis
Nodarbības attīsta jauniešu fizisko sagatavotību, nostiprinot ķermeņa dziļo muskulatūru un  veidojot veselīgus ieradumus aktīvam dzīvesveidam.

Nodarbības notiek 2x nedēļā Siguldas 1.pamatskolas 2.stāva Sporta zālē.
Sportiņš
Klašu grupas: 1.klase
Vadītāja Lelde Turauska
Rotaļu nodarbībās bērni aktīvi izzina apkārto notiekošo un apgūst sociālās prasmes, iepazīst   savu personību, savas fiziskās iespējas. Rotaļas pozitīvi ietekmē bērnu emocionalitāti,   pilnveido kustību iemaņas un tehniku, kā arī uzlabo sportiskos rezultātus.

Nodarbības notiek 2x nedēļā Siguldas 1.pamatskolas 2.stāva Sporta zālē.
Vingrošana
Klašu grupas: 5.-9.klase
Vadītāja Lelde Turauska
Veselīgs dzīvesveids ir svarīga dzīves sastāvdaļa. Organizētas, regulāras fiziskās aktivitātes  vispārēji attīsta organismu un tā fiziskās īpašības: spēku, ātrumu, veiklību, izturību, lokanību,  koordināciju. Nodarbības plānotas meitenēm.

Nodarbības notiek 2x nedēļā Siguldas 1.pamatskolas 2.stāva Sporta zālē.
Aerobika
Klašu grupas: 
 2.-4.klase
Vadītāja Lelde Turauska
Aerobikas pulciņš nodrošina iespēju katram bērnam lietderīgi izmantot brīvo laiku, nodarboties   ar fiziskām aktivitātēm, kas sekmē stājas veidošanu, plastiskumu, ritma izjūtu, pārliecību par   sevi, kā arī veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, pilnveidot zināšanas par sportu. Rosina   interesi par aerobikas sporta veidu un sekmēt mērķtiecīgu izaugsmi izvēlētajā veidā.   Nodarbību ietvaros tiks apgūti vingrošanas soļi – pareiza roku un kāju darbība, kā arī ritma   izjūta, lokanības attīstīšana, spēka vingrojumi un dažādi vingrojumi ar inventāru.

Nodarbības notiek 2x nedēļā, Siguldas 1.pamatskolas 2.stāva Sporta zālē.
Vingrošana
Klašu grupas: 6-9 gadi, meitenes, 10-15 gadi
Treneris Jānis Levanovičs
1.-9.klašu skolēniem veicina interesi par regulārām fiziskām aktivitātēm un sportu kā          neatņemamu dzīves sastāvdaļu, lietderīgi pavadot savu brīvo laiku, sekmējot skolēnu   veselības saglabāšanu  un nostiprināšanu, attīstot vispārējās fiziskās īpašības, kā arī   pilnveidot savas florbola prasmes un iemaņas.

Nodarbības notiek 2-3x nedēļā, Siguldas 1.pamatskolas Sporta kompleksā.