KLAŠU AUDZINĀTĀJI

Vārds, uzvārdsAudzināmā klase
Ramona Suveizda1.a
Laila Biteniece1.b
Jolanta Vāvere1.c
Inga Jansone2.a
Laila Adzilča2.b
Sandra Parfenkova2.c
Ināra Smone3.a
Dzintra Fogele3.b
Mārīte Ziemele 3.c
Ilze Rauska4.a
Sintija Stāmere4.b
Lolita Šteinberga4.c
Kristīne Lēnerte-Ļevšina5.a
Ilze Mārtinsone5.b
Kristīne Gailīte5.c
Māris Smons6.a
Elita Vīgante6.b
Evija Rozena6.c
Evita Kulpe7.a
Lilita Lūse7.b
Žanna Priedīte7.c
Lāsma Konošonoka8.a
Santa Briede8.b
Lilita Bernharde8.c
Ina Slavinska9.a
Daina Neimane9.b
Aiva Indriksone9.c