MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Mācību priekšmeti ir būtiska profesijas sastāvdaļa

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

Priekšmetu cikls “Cilvēks un sabiedrība”

Mākslas priekšmeti

Valoda