INTERVIJAS

Profesiju mēneša aktivitāte 1.-6. klasēm

Vecāku intervija – Mana profesija

Uz skolēnu interviju atsaucās 371 vecāks. 193 mammas un 178 tēti. Vecākiem bija iespēja atbildēt uz 5 jautājumiem:

 1. Kādu profesiju Tu esi apguvis?
 2. Kādā profesijā Tu šobrīd strādā?
 3. Vai Tev patīk savs darbs?
 4. Ko Tev patīk darīt brīvajā laikā?
 5. Par ko Tu gribēji kļūt, kad biji maziņš/a?

Secinājumi:

 • Intervējot 1.-6.klašu skolēnu vecākus, saņēmām 68% intervijas.
 • Intervijā iegūtie dati radīja skolēniem priekšstatu par profesiju daudzveidību.
 • Skolēni pilnveidoja intervēšanas un datu apstrādes prasmes.
 • 19 mammas un 19 tēti strādā profesijās, par kurām jau bērnībā bija sapņojuši.
 • Aptaujas dati rāda, ka 107 mammas (mazāk kā puse) un 114 tēti (vairāk kā puse) strādā profesijā, kuru ir  mācījušies. No tā skolēni secināja, ka mācīties nākas visas dzīves laikā, skatoties pēc darba vietu , profesiju pieprasījuma.
 • Trīs izteikti populārākās profesiju jomas mammu vidū ir: uzņēmējdarbība/grāmatvedība, pedagoģija, apkalpojošā sfēra (pārdevējas, viesmīles, šuvējas,…).
 • Trīs izteikti populārākās profesiju jomas tētu vidū ir: celtniecība/būvniecība, transports, kokapstrāde.
 • Gandrīz visiem patīk darbs, ko viņi dara.
 • Lielākā daļa brīvo laiku pavada kopā ar ģimeni sportojot, ceļojot vai baudot laiku pie dabas.