BIBLIOTĒKA

Skolas bibliotekāreTālrunis
Ligita Valaine+371 26823584

Bibliotēka piedāvā:

  • lasītāju reģistrāciju un grāmatu izsniegšanu uz mājām (datorizēta apkalpošana);
  • informācija par jaunāko literatūru;
  • uzziņu sniegšanu, preses izdevumus;
  • tematiskās izstādes;
  • dalību ikgadējā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā;
  • bibliotekārās stundas, literāro pasākumu organizēšanu;
  • iespieddarbu kopēšanu, grāmatu apvākošanu, iespēju izmantot TV un video iekārtas;
  • materiālus par tūrisma maršrutiem, maršrutu izstrādi, novadpētniecības materiālus par Siguldas novadu;
  • informāciju par profesionālās karjeras izvēles iespējām.

Laipni gaidām Jūs bibliotēkā!

Septembrī skolas bibliotēkā lasījām skaļi un klusi,
Lasījām ātri un lēni,
Lasījām dzeju un prozu

Lasītāju reģistrācija un grāmatu izsniegšana


No 2000.gada bibliotēkas darbs digitalizēts.Fonda uzskaite un lasītāju apkalpošana notiek,izmantojot pašveidotu programmu.Pakāpeniski notiek rekataloģizācija pārejai uz Latvijas bibliotēku  informācijas sistēmu ALISE.

Jaunākā literatūra un preses izdevumi


Lasītāji ar jaunāko literatūru un preses izdevumiem var iepazīties stendos “Jaunās grāmatas”, Avīzes un žurnāli”.