STARPNOVADU SKOLU SĀKUMSKOLAS DRAUDZĪBAS KOMPLEKSĀ OLIMPIĀDE

1. klašu grupa:

2. vieta- Mārcis Gruduls

Atzinība- Paula Raslava

2. klašu grupa:

1. vieta- Amēlija Arāja

3. klašu grupa:

2. vieta- Edgars Kairis

3. vieta- Emīlija Šķendere

Paldies skolotājām Ramonai Suveizdai, Lailai Biteniecei, Sandrai Parfenkovai, Mārītei Ziemelei, Inārai Smonei.