SIGULDAS NOVADA SKOLU OLIMPIĀDE MATEMĀTIKĀ

1. vieta- Karīna Spurava (6.kl.)

2.vieta- Roberts Ķiploks (7.kl.)

3.vieta- Adrians Anšmits (7.kl.)

Atzinība- Hlib Lukashchyk (7.kl.)

Atzinība- Madara Daniela Skrastiņa (6.kl.)

Paldies skolotājām Ilzei Mārtinsonei, Lilitai Lūsei un Santai Briedei!