SIGULDAS NOVADA SKOLĒNU RADOŠI PĒTNIECISKO DARBU KONKURSS

I pakāpe

1.kl. Laura Liepiņa (sk.Jolanta Vāvere)

2.kl. Polina Taraņuka (sk. Inga Jansone)

2.kl. Elza Stāmere (sk. Laila Adzilča)

2.kl. Edgars Prīmanis (sk. Evija Rozena)

3.kl. Sāra Gailīte (sk. Kristīne Gailīte)

5.kl. Alise Hana un Gerda Uzare (sk. Ilze Mārtinsone)

6.kl. Melānija Lebedoka (sk. Elita Vīgante)

7.kl. Alise Bauere (sk. Ina Slavinska)

7.kl. Līva Krauša (sk. Lilita Lūse)

8.kl. Kristaps Ondzulis un Tomass Melngalvis (sk. Ilze Rauska)

II pakāpe

1.kl. Paula Raslava (sk. Laila Biteniece)

1.kl. Krista Mūrniece (sk. Laila Biteniece)

2.kl. Karlīna Vītola (sk. Inga Jansone)

3.kl. Lote Šteinberga (sk. Lolita Šteinberga)

8.kl. Evelīna Markevica un Loreta Lebedoka (sk. Lilita Bernharde)

Apsveicam un lepojamies!