SIGULDAS NOVADA 1., 2. KLAŠU ALTERNATĪVĀ OLIMPIĀDE

1. klašu grupa:

3. vieta- Paula Raslava

Atzinība- Mārcis Gruduls

2. klašu grupa:

1.vieta-  Emīls Deksnis

3. vieta- Kristaps Bankovskis

Atzinība- Amēlija Arāja

Paldies skolotājām: Lailai Adzilčai, Ramonai Suveizdai, Sandrai Parfenkovai, Mārītei Ziemelei, Lailai Biteniecei!