SIGULDAS 1.PAMATSKOLĀ ATKLĀTA PIRMĀ “ZVAIGZNĀJA KLASES” DIGITĀLĀ MŪZIKAS STACIJA LATVIJĀ

Otrdien, 6. decembrī, svinīgi atklāta pirmā “Zvaigznāja klases digitālā darba stacija mūzikas kabinetā Siguldas 1. pamatskolā. Tā ir mūziķes Agneses Rakovskas iniciatīva, kas paredz modernizēt un digitalizēt mūzikas nodarbības vispārizglītojošajā sistēmā, kur būtisks uzsvars ir uz audzēkņu praktisku darbību.

Ja līdz šim mūzikas stundās skolēni dzied, mācās mūzikas teoriju un vēsturi, tad “Zvaigznāja klase sniedz iespēju apgūt mūzikas pamatus un teoriju mūsdienīgi, nodarbībās izmantojot tehnoloģijas un mūzikas producēšanas iekārtas, kas pozitīvi ietekmē bērnu un jauniešu attieksmi pret mūzikas nodarbībām kā tādām.

“Mūzikas nodarbībām ir jābūt vērstām uz praktisku darbību un uzdevumiem, kas veicina katra skolēna radošumu un interesi par mūziku. Metodikas izveidē liela nozīme ir manai pieredzei un izglītībai, kas ļauj radīt pavisam jaunu konceptu un risināt izglītības jautājumus moderni, kā arī šim laikam atbilstoši, uzskata “Zvaigznāja klases idejas autore A. Rakovska.

Pilotprojekta mērķis ir veicināt nozares ilgtspēju, izveidojot jaunu metodisko materiālu un pilnveidojot skolu tehnisko bāzi. Turklāt projekta uzdevums ir audzināt jauno paaudzi, kas spēj konkurēt prasīgajā darba tirgū un radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību. Šī ir lieliska iespēja skolēniem Siguldā pirmajiem iepazīties ar radošajām industrijām nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, kas var noderēt izraugoties nākotnes karjeru.

“Prieks, ka mūsu izglītības iestādes attīstās, domājot, kā jēgpilni pilnveidot mācību procesu un tā piedāvājuma klāstu saviem skolēniem. Pozitīvi, ka šī metode paredz dažādu priekšmetu sasaisti mūziku, datoriku, dabaszinības, fiziku. Lieli plāni lieli rezultāti! Iespējams, tieši Siguldas 1. pamatskolā izaugs nākamie mūziķi un mākslinieki, kurus varēsim sastapt jau drīzumā, lepojas Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks Kristaps Zaļais.

Siguldas 1. pamatskolas mūzikas skolotāja Evija Rozena ir pārliecināta, ka digitālās stacijas ieviešana mūzikas stundās padarīs tās interesantākās, radošākas un mūsdienīgākas. Turpmāk skolēniem būs iespēja aktīvāk iesaistīties stundas darbā, saņemot ieskatu mūsdienu mūzikas industrijas pasaulē. Bērni varēs radīt savu mūziku, gūt pirmās prasmes mūzikas producenta profesijā un atklāt sevī jaunus talantus. Šis būs pirmais lielais solis mūsdienīgai mūzikas stundai un jauns pavērsiens mūzikas pedagoģijā Siguldas 1. pamatskolā.

Par skolēnu interesi un aizrautību ikviens varēja pārliecināties “Zvaigznāja klases digitālās darba stacijas atklāšanā. Liels nopelns projekta īstenošanā Siguldā bija arī skolēnu vecāku aktīva iesaiste. Viena no tādiem vecākiem ir Jolanta Lebedoka, kas aktīvi veicināja “Zvaigznāja klases ieviešanu Siguldas 1. pamatskolā. Viņa saka: “Esmu gandarīta, ka kopā ar pirmās digitālās stacijas atbalstītājiem, veikaliem “R.D.A. un “ELVI, mums izdevās nokomplektēt projekta “Zvaigznāja klase” darba staciju, kā rezultātā Siguldas 1. pamatskolas vecāko klašu skolēniem tiks piedāvāta unikāla un mūsdienīga mūzikas mācīšanās metode. Ticu, ka skolēni, kurus muzicēšana līdz šim nav uzrunājusi, tagad būs vairāk ieinteresēti pievērsties mūzikai un nākotnē atklās sev vēl nezināmas, radošas izpausmes mūzikas jomā.

Pasākumā piedalījās arī īpašie viesi Erica Synths un “Zvaigznāja jaunieši, kas dalījās pieredzē digitālo tehnoloģiju izmantošanā mūzikā.

Foto: Santa Sinka

Plašāka fotogalerija

© www.sigulda.lv