Mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti 2022./2023. mācību gadā

Olimpiāde Skolēns, klase Skolotājs Vieta
 
Valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā Evita Mārtinsone, 9.b Sintija Stāmere II
Valsts olimpiāde vēsturē Evita Mārtinsone, 9.b Māris Smons III
Valsts olimpiāde vēsturē Arvita Tuņķele, 9.b Māris Smons Atzinība
Valsts olimpiāde bioloģijā Evita Mārtinsone, 9.b Ina Slavinska Atzinība
Valsts atklātā olimpiāde matemātikā Roberts Ķiploks, 6.b Lilita Lūse Atzinība
Valsts atklātā olimpiāde matemātikā Ance Pakalne, 6.c Ilze Mārtinsone Atzinība
Siguldas novada olimpiāde latviešu valodā Evita Mārtinsone, 9.b Sintija Stāmere I
Siguldas novada olimpiāde latviešu valodā Šarlote Jurjāne, 9.a Elita Vīgante III
Siguldas novada olimpiāde matemātikā Ance Pakalne, 6.c Ilze Mārtinsone I
Siguldas novada olimpiāde matemātikā Roberts Ķiploks, 6.b Lilita Lūse Atzinība
Siguldas novada olimpiāde matemātikā Adrians Anšmits, 6.b Lilita Lūse Atzinība
Siguldas novada olimpiāde matemātikā Bruno Kančs, 8.c Lilita Lūse Atzinība
Siguldas novada olimpiāde fizikā Ernests Lipskis, 9.b Lilita Bernharde I
Siguldas novada olimpiāde bioloģijā Evita Mārtinsone, 9.b Ina Slavinska I
Siguldas novada olimpiāde vēsturē Evita Mārtinsone, 9.b Māris Smons I
Siguldas novada olimpiāde vēsturē Arvita Tuņķele, 9.b Māris Smons III
Starpnovadu 1.-3.klašu draudzības olimpiādē Amēlija Arāja, 1.c  Laine pāruma I
Starpnovadu 1.-3.klašu draudzības olimpiādē Emīlija Šķendere, 2.a  Ināra Smone I
Starpnovadu 1.-3.klašu draudzības olimpiādē Ralfs Vāvere, 3.b  Laila Biteniece I
Starpnovadu 1.-3.klašu draudzības olimpiādē Katrīna Pokrovska, 3.c Jolanta Vāvere I
Starpnovadu 1.-3.klašu draudzības olimpiādē Valts Pakalns, 3.b  Laila Biteniece I
Starpnovadu 1.-3.klašu draudzības olimpiādē Kārlis Laizāns, 1.b  Laila Adzilča II
Starpnovadu 1.-3.klašu draudzības olimpiādē Karlīna Kuļikova, 3.c Jolanta Vāvere III
Starpnovadu 1.-3.klašu draudzības olimpiādē Kate Marija Jansone, 2.b  Dzintra Fogele Atzinība
Starpnovadu 1.-3.klašu draudzības olimpiādē Lote Šteinberga, 2.c  Mārīte Ziemele Atzinība
Starpnovadu 1.-3.klašu draudzības olimpiādē Kristīne Bankovska, 3.a  Ramona Suveizda Atzinība
Starpnovadu 1.-3.klašu draudzības olimpiādē Zemguss Lapiņš, 3.a  Ramona Suveizda Atzinība

 

Skolēnu ar mācību sasniegumiem apbalvošana 2022./2023. mācību gada I semestrī

4.-5. klašu skolēni, kuru liecībās vērtējums ir 8 balles un augstāk

Gvido Ābols Jēkabs Vāvere Elza Actiņa
Herta Butkus Adele Kurpniece Karīna Spurava
Agate Čandere Talisa Kotkova Sofija Ļusaja

 

6.-7.klašu skolēni, kuru liecībās vērtējums ir 7 balles un augstāk
Laura Mārtinsone Emīls Mārtinsons Simona Sprudzāne
Adrians Anšmits Elīza Šica Elizabete Žagare
Madara Bogdane Elīna Eisaka Viktorija Gavare
Kristaps Jegurs Gabriela Kuprijanova Miķelis Līkops
Hlib Lukashchyk Ance Pakalne Polina Pavlova
Dita Adzilča Elmārs Klibas Lote Līpace
Marta Stīpniece Kristaps Ondzulis  

 

8.-9.klašu skolēni, kuru liecībās ir 6 balles un augstāk
Marats Kočegarovs Matīss Lauris Dārta Uzare
Niks Bogdans Raitis Goferts Samanta Ozola
Emīls Štāks Lota Ziemele Kristaps Gucaļuks
Kārlis Matīss Ieviņš Gustavs Jankevičs Kristians Komurņickis
Annija Maslovska Šarlote Jurjāne Krista Teivāne
Ralfs Vanags Evita Mārtinsone Elīza Šulca
Arvita Tuņķele Uģis Broks Niks Vizulis

 

Konkursu laureāti 2022./2023. mācību gadā

Konkurss Skolēns, klase Skolotājs Vieta
 
VISC skolēnu skatuves runas konkurss II kārta Lote Šteinberga, 2.c Mārīte Ziemele Augstākā pakāpe
Konkurss "Tik vai... cik?" Herta Butkus, 4.c Lilita Lūse Atzinība
Siguldas novada radoši pētniecisko darbu konkurss Edgars Prīmanis, 1.c Ieva Prīmane I pakāpe
Siguldas novada radoši pētniecisko darbu konkurss Līva Krauša, 6.a
Viktorija Delikatnija, 6.a
Evita Kulpe I pakāpe
Siguldas novada radoši pētniecisko darbu konkurss Loreta Lebedoka, 7.c Žanna Priedīte I pakāpe
Siguldas novada radoši pētniecisko darbu konkurss Rūdolfs Actiņš, 7.b Santa Briede I pakāpe
Konkurss "Manas mīļākās grāmatas ilustrācija" Radolfo Jansons, 8.c Ieva Prīmane I
Konkurss "Manas mīļākās grāmatas ilustrācija" Alīna Azarova, 8.c Ieva Prīmane II
Konkurss "Manas mīļākās grāmatas ilustrācija" Arta Barvida, 8.c Ieva Prīmane III
Siguldas novada skolēnu skatuves runas konkurss Amēlija Arāja, 1.c Laine Pāruma I pakāpe
Siguldas novada skolēnu skatuves runas konkurss Lote Šteinberga, 2.c Mārīte Ziemele I pakāpe
Siguldas novada skolēnu skatuves runas konkurss Patrīcija Lauga, 1.b Laila Adzilča II pakāpe
Siguldas novada skolēnu skatuves runas konkurss Valts Pakalns, 3.b Laila Biteniece II pakāpe
Siguldas novada skolēnu skatuves runas konkurss Gvido Ābols, 4.b Laila Adzilča II pakāpe
Siguldas novada skolēnu skatuves runas konkurss Miķelis Līkops, 6.c Lāsma Konošonoka II pakāpe
Siguldas novada skolēnu skatuves runas konkurss Šarlote Jurjāne, 9.a Elita Vīgante II pakāpe
Siguldas novada skolēnu skatuves runas konkurss Elīza Martinovska, 9.c Elita Vīgante II pakāpe
Konkurss "Pa-smejies!"  Elizabete Zuimača, 9.a Ieva Prīmane Godalga
Konkurss "Pa-smejies!"  Viktorija Gavare, 6.c Ieva Prīmane Godalga
Konkurss "Mazais ERUDĪTS" 

Polina Taraņuka, 1.a
Emīls Deksnis, 1.b
Edgars Prīmanis,1.c
Emīlija Šķendere, 2.a
Helēna Tilgase, 2.b
Lote Šteinberga, 2.c
Zemguss Lapiņš, 3.a
Ralfs Vāvere, 3.b
Katrīna Pokrovska, 3.c

Sākumskolas skolotājas I
Konkurss "Mazais ERUDĪTS" 

Jānis Kokts, 1.a
Kārlis Laizāns, 1.b
Amēlija Arāja, 1.c
Adriāna Prindule, 2.a
Kristiāns Žeglovs, 2.b
Ralfs Niedings, 2.c
Kristīne Bankovska, 3.a
Valts Pakalns, 3.b
Karlīna Kuļikova, 3.c

Sākumskolas skolotājas II
Konkurss "Mazais ERUDĪTS" 

Kristaps Bankovskis, 1.a
Ragnārs Mukstiņš, 1.b
Madara Medne, 1.c
Marta Kalniņa, 2.a
Kārlis Lembergs, 2.b
Estere Jānīte, 2.c
Rodrigo Lūsis, 3.a
Marta Paula Broka, 3.b
Pauls Jugans, 3.c

Sākumskolas skolotājas III
Konkurss "ERUDĪTS" 4.-5. kl.

Alise Hana, Gerda Uzare, Enija Bērziņa, Jēkabs Vāvere, Gvido Ābols, 4.b

Ilze Mārtinsone

I

Konkurss "ERUDĪTS" 4.-5. kl.

Emma Ozoliņa, Elīza Vītola, Elīna Jākobsone, Adrians Arnolds Ošiņš, Roberts Levanovičs, 4.a

Kristīne Lēnerte-Ļevšina 

II

Konkurss "ERUDĪTS" 4.-5. kl.

Leila Šteinberga, Elza Actiņa, Herta Butkus, Dārta Tīsa, Adele Kurpniece, 4.c

Kristīne Gailīte 

III
Konkurss "ERUDĪTS" 6.-7. kl.

Elza Gailīte, Adrians Anšmits, Elīza Šica, Mārtiņš Sviklis, Roberts Ķiploks, 6.b

Lilita Lūse 

I
Konkurss "ERUDĪTS" 6.-7. kl.

Maija Pumpure, Lote Līpace, Marta Stīpniece, Kristaps Neimans, Rūdolfs Rostoks, 7.b

Santa Briede  II
Konkurss "ERUDĪTS" 6.-7. kl.

Pauls Junghāns, Felicita Ertnere, Ralfs Briedis, Kristaps Ondzulis, Tomass Melngalvis, 7.c

Lilita Bernharde  III
Konkurss "ERUDĪTS" 8.-9. kl.

Justīne Kalniņa, Uģis Broks, Viestards Klints, Emīls Remdenieks, Niks Vizulis, 9.c

Ilze Rauska  I
Konkurss "ERUDĪTS" 8.-9. kl.

Reinis Liepiņš, Emīls Hoņavko, Vitālijs Joņins, Dārta Uzare, Markuss Rendijs Billis, 8.a

Ina Slavinska  II
Konkurss "ERUDĪTS" 8.-9. kl.

Elīza Šulca, Markuss Celms, Kristofers Ronijs Skuja, Adrians Benefelds, Ernests Lipskis, 9.b

Sintija Stāmere  III
Teci, teci, valodiņa! Fināls Lote Šteinberga, 2.c Lolita Šteinberga II pakāpe
Zemguss Lapiņš 3.a Ramona Suveizda II pakāpe
Konkursa "Misija Jūra 2030"  8.c, 9.b un 9.c klases Ilze Rauska Pateicība

 

Sporta pasākumu un sacensību laureāti 2022./2023. mācību gadā

Sporta pasākums Skolēns, klase Skolotājs Vieta
 
Latvijas skolu šaha olimpiāde Denis Aņenkovs, 9.c Sandra Harlinska III
Latvijas skolu šaha olimpiāde Agate Čandere, 5.c Sandra Harlinska III
Siguldas novada skolu sacensības basketbolā R.Nerets, A.Maksimovs, R.Seipuls, M.T.Kaminskis, K.Saule, R.Ketekats, A.Eglītis Kārlis Večens III
Siguldas novada skolēnu 8. šaha turnīrs

Kārlis Laizāns, 1.b

Sandra Harlinska I
Siguldas novada skolēnu 8. šaha turnīrs

Atis Āboliņš, 3.a

Sandra Harlinska I
Siguldas novada skolēnu 8. šaha turnīrs

Denis Aņenkovs, 9.c

Sandra Harlinska III
Siguldas novada skolu sacensībās tautas bumbā

M.Butkus, M.E.Siņica, E.Actiņa, H.Butkus, L.Šteinberga, K.Gražule, D.Dīcmane, M.Lebedoka, E.Grīnberga, M.D.Skrastiņa.

Jānis Levanovičs II
Siguldas novada skolēnu 7. šaha turnīrs

Gvido Ābols 4.b

Sandra Harlinska I
×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas