Skolas pirmsākumi saistāmi ar 1869. gadu. Tagad no mazas lauku skoliņas ir izaugusi viena no lielākajām un labākajām Pierīgas novadu pamatskolām. 2017.gadā skola ir ieguvusi Ekoskolas nosaukumu. 2018./2019. mācību  gadā skola kļuvusi par Mammadaba vēstniecību.


Patlaban skolā mācās 513 skolēni un strādā 42 skolotāji.