Mācību priekšmeti - būtiska profesijas sastāvdaļa

Mācību priekšmeti ir būtiska profesijas sastāvdaļa

 

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

Priekšmetu cikls "Cilvēks un sabiedrība"

Mākslas priekšmeti

Valoda