INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Siguldas 1.pamatskolas skolēniem tiek piedāvāta plaša interešu izglītības un ārpusstundu nodarbību programma. Skolā darbojas 5 kori un 2 ansambļi, pazīstams un tradīcijām bagāts deju kolektīvs "Purenīte", zīmēšanas pulciņš, dažādi sportisko aktivitāšu pulciņi - sportiņš 1.klasēm, aerobika, šahs un bridžs, kulinārijas pulciņš, spāņu valodas un matemātikas pulciņi.

Sīkāk ar piedāvājumu var iepazīties šeit

Nodarbību grafiks pieejams šeit.

Nodarbību vadītāji un kontaktinformācija šeit.