Mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti 2018./2019. mācību gadā

Olimpiāde Skolēns, klase Skolotājs Vieta
Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde Radolfo Jansons 4.c Laura Rostoka Atzinība
Novadu apvienības olimpiāde bioloģijā        Beatrise Liepiņa 9.a Ina Slavinska I
       

 

 

Sporta pasākumu un sacensību laureāti 2018./2019. mācību gadā

Sacensības/pasākums Skolēns, klase Skolotājs Vieta
Siguldas novada skolu sacensības telpu futbolā, D grupa E.Kalniņš, S.Kalniņš, O.Švarckopfs, K.R.Skuja, A.Lebedoks, N.Kļaviņš, T.E.Saule, K.Liepiņš Diāna Meirāne II
Siguldas novada skolu atklātajās sacensības telpu futbolā, B grupa E.Zoltners, K.Bizuns, R.S.Rozens, H.O.Jānītis, N.Teivāns, J.Jaunzems, M.Petjukevičs, S.Šamtouri Jānis Levanovičs III
Siguldas novada skolu sacensībās basketbolā, D grupa J.Kalniņa, S.Gabrāne, S.Kalniņš, E.Eisaks, R.Goferts, A.Alkšars, K.R.Skuja, E.Atslēga, A.Lebedoks, N.Kļaviņš Diāna Meirāne I