Inga Jansone
2.a kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja

Laila Biteniece
2.b kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Lolita Šteinberga
2.c kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Edīte Kuzmina
3.a kl.audzinātāja
Angļu valodas skolotāja
Laila Adzilča
3.b kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Mārīte Ziemele
3.c.kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Ināra Smone
4.a kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Dzintra Fogele
4.b kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Iveta Ķauķīte
4.c kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Daina Švalbe
1.a kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Diāna Meirāne
1.b kl.audzinātāja
Sporta skolotāja
Ramona Suveizda
1.c kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Māris Smons
6.a kl.audzinātājs
Vēstures un soc.zinību skolotājs
Elita Vīgante
6.b kl.audzinātāja
Latv.val. un literatūras skolotāja
Madara Pētersone
6.c kl.audzinātāja
Dabaszinību un ķīmijas skolotāja
Ina Belinska
7.a kl.audzinātāja
Sporta skolotāja
Jeļena Kamoliņa
7.b kl.audzinātāja
Krievu val.skolotāja
Lilita Bernharde
7.c kl.audzinātāja
Fizikas un matemātikas skolotāja
Aiva Indriksone
8.a kl.audzinātāja
Mājturības skolotāja
Daina Neimane
8.b kl.audzinātāja
Angļu val.skolotāja
Anita Jāzepa
9.a kl.audzinātāja
Angļu val.skolotāja
Sintija Stāmere
9.b kl.audzinātāja
Latv.val. un literatūras skolotāja
Evija Rozena
5.a kl.audzinātāja
Mūzikas skolotāja
Ilze Mārtinsone
5.b kl.audzinātāja
Matemātikas skolotāja
Valters Mačs
Direktors
Ina Slavinska
Direktora vietniece
Dabaszinību un bioloģijas skolotāja
Vanda Priedīte
Matemātikas skolotāja

Madara Kosolapova
5.c kl. audzinātāja
Mājturības skolotāja

Evita Kulpe
Informātikas un matemātikas skolotāja

 Agita Līviņa
 Ģeogrāfijas skolotāja

Linda Bogdane
Spāņu valodas skolotāja
Dace Melbārde
Vizuālās mākslas skolotāja
Velta Jurjāne
Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Ruta Konevāle
Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Lāsma Konošonoka
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ilze Lielmane
Sociālais pedagogs