Valters Mačs
Direktors
Ina Slavinska
Direktora vietniece
Dabaszinību un bioloģijas skolotāja

Ināra Smone
1.a kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja

Dzintra Fogele
1.b kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja

Iveta Ķauķīte
1.c kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja

Daina Švalbe
2.a kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja

Diāna Meirāne
2.b kl.audzinātāja
Sporta skolotāja
Ramona Suveizda
2.c kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Inga Jansone
3.a kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Laila Biteniece
Direktora vietniece
3.b kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Lolita Šteinberga
3.c kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Edīte Kuzmina
4.a kl.audzinātāja
Angļu valodas skolotāja
Laila Adzilča
4.b kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Mārīte Ziemele
4.c.kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Ilze Lielmane
5.a kl.audzinātāja
Sociālais pedagogs
 
Sintija Stāmere
5.b kl.audzinātāja
Latv.val. un literatūras skolotāja
Ilze Rauska
5.c kl.audzinātāja
Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja
Evija Rozena
6.a kl.audzinātāja
Mūzikas skolotāja

Ilze Mārtinsone
6.b kl.audzinātāja
Matemātikas skolotāja

Kristīne Gailīte
6.c kl.audzinātāja
Vizuālās mākslas skolotāja

Māris Smons
7.a kl.audzinātājs
Vēstures un soc.zinību skolotājs
Elita Vīgante
7.b kl.audzinātāja
Latv.val. un literatūras skolotāja
Anita Jāzepa
7.c kl.audzinātāja
Angļu val.skolotāja
Ina Belinska
8.a kl.audzinātāja
Sporta skolotāja
Jeļena Kamoliņa
8.b kl.audzinātāja
Krievu val.skolotāja
Lilita Bernharde
8.c kl.audzinātāja
Fizikas un matemātikas skolotāja
Aiva Indriksone
9.a kl.audzinātāja
Mājturības skolotāja
Daina Neimane
9.b kl.audzinātāja
Angļu val.skolotāja
Evita Kulpe
Informātikas un matemātikas skolotāja

Lāsma Konošonoka
Latv. val. un literatūras skolotāja

 Santa Briede
Matemātikas skolotāja
Edgars Visockis
Mājturības un tehnoloģijas skolotājs
Lelde Namiķe
Sporta skolotāja
Dace Melbārde
Vizuālās mākslas skolotāja
Leongina Krūmiņa
Krievu val. skolotāja
Ruta Konevāle
Pagarinātās dienas grupas skolotāja