Skolas pirmsākumi saistāmi ar 1869. gadu. Tagad no mazas lauku skoliņas ir izaugusi viena no lielākajām un labākajām Pierīgas novadu pamatskolām. 2017.gadā skola ir ieguvusi Ekoskolas nosaukumu.
Patlaban skolā mācās 490 skolēni un strādā 37 skolotāji.