2016./2017.m.g. Siguldas 1.pamatskola pievienojas Ekoskolu programmai.

2017.gada 12.septembrī skolai pasniegts Ekoskolu Zaļais diploms un piešķirts Ekoskolas nosaukums.

Pirmā gada tēma - Skolas vide un apkārtne.

Otrā gada tēma - Atkritumi.

Šogad gada tēma - Mežs

Vides kodekss 

Rīcības plāns 2017./2018.m.g.