No 2015. gada 2. septembra skolas ēdnīcā ēdināšanu nodrošina SIA "Baltic Restaurants Latvia".

Ēdienkartes

1.-4. klasēm 5.-9. klasēm
Maijā Maijā
Aprīlī Aprīlī

Skolā tiek piedāvātas pusdienas (pēc grafika), plkst 14:45 launags.

Vecāki piesaka ēdināšanas pakalpojumu nepieciešamību, veicot priekšapmaksu. Skolēna slimības vai citu iemeslu gadījumā ēdināšanas pakalpojums jāatsaka (ja bija atteikts – jāpiesaka) līdz ēdināšanas dienas plkst. 8.30 pa tālruni 28370984.

Ēdināšanas pakalpojumi jāpiesaka un iepriekš jāsamaksā! Par pakalpojumu pieteikšanu un atteikšanu atbildīgi ir skolēna vecāki. Par neatteiktu vai laikā neatteiktu pakalpojumu nauda netiks atgriezta!

Norēķinu konts: AS Swedbank LV59HABA0551040515758; kods: HABALV22

Par ēdināšanas pakalpojumiem iespējams maksāt ar bankas (internetbankas) starpniecību, maksājuma uzdevumā atsevišķi norādot summas, kādas paredzētas brokastu, pusdienu vai launaga apmaksai. Vairāk par apmaksas kārtību lasiet ēdināšanas uzņēmuma sagatavotajā informācijas lapā.

Komplekso pusdienu vienas porcijas cena 1. - 4.klašu skolēniem ir EUR 1,42 (nedēļā EUR 7,10, apmaksā no valsts budžeta).
Komplekso pusdienu vienas porcijas cena 5. - 9.klašu skolēniem ir EUR 1,55 (nedēļā EUR 7,75).

Pamatojums un paskaidrojums komplekso pusdienu cenu pieaugumam 5. - 9.klašu skolēniem no 01.03.2019. - lasīt ..

Paldies par Jūsu izpratni un atsaucību!