No 2015. gada 2. septembra skolas ēdnīcā ēdināšanu nodrošina SIA "Baltic Restaurants Latvia".

Uzmanību! No 01.03.2019. komplekso pusdienu cena 5.-9.klašu skolēniem noteikta EUR 1,55.

Lasīt vairāk par apmaksas kārtību no 01.03.2019. Pamatojums un paskaidrojums cenu pieaugumam - lasīt ..

Ēdienkartes

1.-4. klasēm 5.-9. klasēm
Martā Martā
Februārī Februārī

Skolā tiek piedāvātas pusdienas (pēc grafika), plkst 14:45 launags.

Vecāki piesaka ēdināšanas pakalpojumu nepieciešamību, veicot priekšapmaksu. Skolēna slimības vai citu iemeslu gadījumā ēdināšanas pakalpojums jāatsaka (ja bija atteikts – jāpiesaka) līdz ēdināšanas dienas plkst. 8.30 pa tālruni 28370984.

Ēdināšanas pakalpojumi jāpiesaka un iepriekš jāsamaksā! Par pakalpojumu pieteikšanu un atteikšanu atbildīgi ir skolēna vecāki. Par neatteiktu vai laikā neatteiktu pakalpojumu nauda netiks atgriezta!

Norēķinu konts: AS Swedbank LV59HABA0551040515758; kods: HABALV22

Par ēdināšanas pakalpojumiem iespējams maksāt ar bankas (internetbankas) starpniecību, maksājuma uzdevumā atsevišķi norādot summas, kādas paredzētas brokastu, pusdienu vai launaga apmaksai. Vairāk par apmaksas kārtību lasiet ēdināšanas uzņēmuma sagatavotajā informācijas lapā.

Komplekso pusdienu vienas porcijas cena ir EUR 1,42 (nedēļā EUR 7,10).

Paldies par Jūsu izpratni un atsaucību!