Prasības noslēguma pārbaudes darbiem 2016./2017.m.g.