• Siguldas 1.pamatskola uzsāk īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

    2017-10-11

    Siguldas novada trīs skolas Siguldas 1.pamatskola, Laurenču sākumskola un Mores pamatskola ir iesaistījušās projektā “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai, ko atbalsta Eiropas Savienība un Valsts izglītības un satura centrs. Projekta plāns paredz divu mācību gadu laikā īstenot dažādas mācību un ārpusstundu aktivitātes, kopā tām atvēlot vairāk nekā 144 tūkstošus eiro Siguldas novadā.

    Projekta vadītāja Liene Voroņenko informē, ka šobrīd ir noslēgti sadarbības līgumi ar 74 pašvaldībām, iesaistot 233 izglītības iestādes visā Latvijā. Līdz ar to skolu risinājumi individuālās pieejas attīstībā un skolu izglītības pakalpojuma dažādošanā var tikt uzsākti, t.sk., sasaistot tos ar kopējām izglītības sistēmas pārmaiņām.

    “Ir gandarījums par pašvaldību milzīgo darbu, kas paveikts esošās situācijas izvērtēšanā, skolu vajadzību noteikšanā un jaunu risinājumu izstrādē. Šo risinājumu vislielākā ietekme būs jūtama STEM izglītības saturā, jo var novērot, ka dabaszinību apguve un jaunu mācību formu attīstība STEM jomā izglītības iestādēm ir kļuvusi par prioritāti, uzsver projekta vadītāja Liene Voroņenko.

    Arī Siguldas 1.pamatskolā plānotās aktivitātes ir saistītas ar skolas īstenoto STEM programmu. Šī gada septembrī un oktobrī visi skolas 1.-6.klašu skolēni viesojās Dabas izglītības centrā “Ziemeļvidzeme Salacgrīvā, kur aizraujošajā un izglītojošā centra speciālistes Intas Somas stāstījumā un praktiskos pētījumos iepazina piekrastes zonu, tās augus un dzīvniekus. Kopā pētījumos piedalījās 370 skolas skolēni.