• Mācības klātienē 1.-4.klasēm no 6.aprīļa, 5.-6.klasēm - no 7.aprīļa

  2021-04-05

  No 6.aprīļa atsākas klātienes mācības skolā 1.-4.klašu skolēniem.
  No 7.aprīļa arī 5.-6. klašu skolēniem.
  Ēdināšana tiks nodrošināta.

  Ja vecāki uzskata, ka viņa bērns kādu apsvērumu dēļ nevar apmeklēt skolu klātienē, tad raksta iesniegumu skolas direktoram par to, ka vēlas turpināt sava bērna izglītošanu mājās, uzņemas atbildību par satura apguvi un mājasdarbu izpildi.

  Vecākiem lūgums:
  1) izdomāt, kā bērns drošā veidā nokļūst uz skolu (vēlams neizmantot sabiedrisko transportu);
  2) mājsaimniecībā stingri ievērot epidemiologu ieteikumus attiecībā uz kontaktēšanos ārpus mājsaimniecības;
  3) nelaist bērnu uz skolu, ja mājsaimniecībā ir ar COV19 inficēta persona vai bērns ir kontaktējies ar COVID19 inficētu personu.

  Ja šos lūgumus nav iespējams ievērot, vecāki raksta iesniegumu skolas direktoram par to, ka vēlas turpināt sava bērna izglītošanu mājās, uzņemoties atbildību par mācību satura apguvi un mājasdarbu izpildi.

  Informācija tiks papildināta un precizēta. Sekojiet līdz informācijai e-klasē. Papildu informācija arī www.sigulda.lv

  Valters Mačs
  Siguldas 1.pamatskolas direktors