• Video konkursā “Radi. Dari. Aizsargā” uzvar Siguldas 1. pamatskolas komanda

  2020-12-17

  Lai sekmētu bērnu un jauniešu izpratni par rūpnieciskā īpašuma nozīmi, tā pielietojumu uzņēmējdarbībā, kā arī attīstītu radošumu un rosinātu zinātkāri, Patentu valde kopā ar sadarbības partneriem jau otro gadu organizēja video konkursu skolēniem. Šogad godalgoto 1.vietu un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Skolēnu trofeju par projektu "Aizsargā savu izgudrojumu" ieguva Siguldas 1.pamatskolas 5.klases skolnieces Ērika Brikmane, Loreta Lebedoka un Evelīna Markevica, skolotājas Lolitas Šteinbergas vadībā.

  Video autores rosina savu radošo darbu izmantot kā informatīvu mācību līdzekli pirmsskolas un sākumskolas skolēniem, lai skaidrotu, kas ir patents, kā un kāpēc to ir svarīgi iegūt. Video konkursa uzvarētājas uzskata, ka bērnu auditoriju par nopietnām lietām un jēdzieniem var uzrunāt tieši caur iztēli, rotaļu un pasaku tēliem. Skolnieces un viņu skolotāja atklāj, ka dalība konkursā bija vērtīga pieredze, kuras laikā audzēknes ieguva jaunas zināšanas un prasmes, kā arī pilnveidoja jau esošos talantus vizuālajā, teātra un mediju mākslā, literatūrā.

  Konkursā tika aicināti piedalīties 4.-12.klašu skolēni, un dalībniekiem bija jāveido divu minūšu garu videomateriālu, kas aicina respektēt un aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības. Skolēni pievērsušies dažādām ar intelektuālā īpašuma aizsardzību saistītām tēmām radošums un oriģinalitāte, autortiesību ievērošana, patentu, preču zīmju un dizainparaugu aizsardzība un to nozīmīgums uzņēmējdarbībā, kā arī negodprātīgas rīcības ierobežošana un viltojumu apkarošana. Konkursu rīko Patentu valde sadarbībā ar Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociāciju, Starptautisko intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālo grupu, "Junior Achievement Latvia" un Valsts izglītības satura centru.

  Video konkursā "Radi. Dari. Aizsargā" šogad kopumā tika saņemti 33 pieteikumi no 27 Latvijas skolām.Otro vietu ar projektu "Melns, melns, melns rīts" ieguva Ogres tehnikuma 2.kursa audzēkņi - Linda Brēķe, Linda Līce un Artis Slenģis ar skolotāju Daci Runču. Savukārt trešajā vietā ierindojās Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēni Elīza Poiša un Ilja Poliščuks, kuri kopā ar skolotāju Zigrīdu Rusiņu veidoja video "Esi drošībā!". Konkursa organizatori un žūrija izsaka pateicību visām komandām, kas neskatoties uz izaicinājumiem pilno epidemioloģisko situāciju, ir radušas iespēju darboties, izstrādāt savus radošos darbus un pieteikt tos konkursā. Pateicības arī skolotājiem par izrādīto atsaucību un ieinteresētību saspringtajā mācību procesā, atrodot laiku un iedvesmu, mudināt skolēnus radīt savu redzējumu par intelektuālā īpašuma aizsardzības tematiku.

  Godalgoto vietu ieguvēji, kā arī to skolotāji saņēma vērtīgas un atraktīvas balvas. Laureātu izstrādātie video tiks publicēti sociālajos tīklos un izmantoti dažādos jauniešu pasākumos.

  Raksts pārpublicēts no vietnes www.sigulda.lv