• Veļu laiks skolas bibliotēkā

    2020-11-12

    Katru rudeni Veļu laikā 3.klases nāk uz bibliotēku pārrunāt senās latviešu Veļu laika tradīcijas, salīdzināt tās ar Īrijā radušos “All Hallows Eve jeb helovīnu. Latvijas teritorijā no aizsaulē aizgājušo dvēselītēm nebaidījās, tās pacienāja, bet īri uzskatīja, ka gari var nodarīt dzīvajiem ko ļaunu, tāpēc Visu svēto vakarā - helovīnā - vilka briesmīgas maskas, trokšņoja, lai aizbiedētu mošķus. Saldumu prasīšana radās no citas teikas par izsalkušo mācītāju, kas ubagoja ēdienu un atriebās, ja saimnieki to nedeva. Amerikāņi Visu svēto vakara tradīciju pārķēra, jo saprata, ka tā ienesīs labu naudu. Tā šī tradīcija izplatījās pasaulē.