• Lepojamies ar mūsu bijušo skolotāju Elmāru Smelteru

    2020-11-02

    Lai godinātu un motivētu Siguldas novada pedagogus, izglītības nozares darbiniekus un organizācijas, kā arī lai veicinātu izglītības kvalitāti, jau ceturto gadu 9.oktobrī tika pasniegtas Siguldas novada Gada balvas izglītībā.Nominācijā “Par mūža ieguldījumu izglītībā balva tika pasniegtailggadējam Siguldas 1.pamatskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas, fizikas un rasēšanas skolotājamElmāram Smelterampar ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Siguldas 1.pamatskolas un Siguldas novada izglītības attīstībā.