• Izmaiņas skolēnu sasniegumu vērtēšanas kartībā

  2020-10-23

  Jaunais 2020./2021. skolas mācību gads sācies ar būtiskām izmaiņām skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā.

  Saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju, ievērojami palielinās skolēnu snieguma vērtēšana ikdienā (formatīvā vērtēšana).

  Formatīvā pieeja sniedz informāciju, kura tiek izmantota mācīšanās uzlabošanai, lai skolēni un pedagogi pieņemtu lēmumu par turpmākajiem izglītošanās procesa soļiem.

  Formatīvā vērtēšana tiek dokumentēta e klasē ar procentiem, punktiem vai līmeņiem.

  Aicinām iepazīties ar Siguldas 1. pamatskolas skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību skolas mājas lapā sadaļā: Par skolu - Dokumenti.

  Skolas administrācija