• Attālinātā mācību procesa norise 7.-9.klasēm no 26.10.-06.12.2020.

  2020-10-16

  Mācību process notiek saskaņā ar e-klasē pieejamo informāciju un stundu sarakstu.

  Galvenais saziņas rīks starp skolu, skolēniem un vecākiem ir e-klase. Katrs priekšmeta skolotājs individuāli informē skolēnus par citiem rīkiem, kas var tikt izmantoti mācību procesā, ņemot vērā skolēniem pieejamās iespējas.

  Skolēns sazinās ar saviem skolotājiem regulāri, veic uzdoto stundai paredzētajā laikā, respektē skolotāja noteiktos termiņus.

  Ja skolēns nevar piedalīties attālinātajā mācību procesā (t.sk. saslimis), vecāki informē skolu, piesakot kavējumu e-klasē.

  Ja ir radušās tehniskās grūtības (problēmas ar pieslēgšanos), lūdzu, informēt klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju!

  Direktors Valters Mačs