• Mācību procesa organizēšanas kārtība

    2020-08-31

    Mācību procesa organizēšanas kārtība 1.-3.klasēs. Video

    Mācību procesa organizēšanas kārtība 4.-9.klasēs. Video