• Tikšanās ar klašu audzinātājiem

    2020-08-20

    Aicinām skolēnus un vecākus tikties ar klašu audzinātājiem:
    1.a, 1.b, 1.c klases 31.08. plkst. 18.00


    4.a, 4.b, 4.c klases 31.08. plkst. 19.00


    5.b un 5.c klases 28.08. plkst. 19.00