• Pie pirmklasniekiem viesojas PII audzinātājas

    2019-11-06

    Arī šogad Siguldas 1. pamatskolas lai pārrunātu skolēnu pirmās nedēļas skolā, kā arī lai apmainītos pieredzē, 17.oktobrī skolā viesojās pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājas no novada bērnudārziem “Saulīte, “Pīlādzītis, “Ieviņa, “Pasaciņa un “Ābelīte.

    Tikšanās laikā pirmsskolas pedagogi vēroja divas mācību stundas, pēc tam uzklausīja skolotāju viedokli par skolēnu sagatavotību skolai, kā arī vēlējās dzirdēt ieteikumus turpmākam darbam.