• Dabas paklāji 2019

  2019-10-08

  Kā jau katru rudeni, arī šogad no 30.09. līdz 4.10. skolas zāliens pārtapa krāšnās pasakās. Katra klase veidoja dabas paklāju, šogad tēma "Mana tautasdziesmas".

  1. a klase
  Rudu, rudu rudenīti,
  Ko Tu vedi vezumā?

  1.b klase
  Kalnā zied ābelīte
  Ar sudraba ziediņiem.
  Sudrabiņa ziedi zied,
  Būs sarkani āboliņi.
  1.c klase
  Rudens nāca, lapas bira,
  Saule gāja raudādama.
  Smagi šņāca egļu meži,
  Pilni saules asariņu.
  2.a klase
  Bērīts mans kumeliņš,
  Baltas maizes arājiņš;
  Es tam devu auzu sieku,
  Āboliņa nesumiņu.

  2.b klase
  Iešu, iešu pasavērt,
  Kas ārā rībināja?
  Mārtiņš savus kumeliņus
  Aiz istabas dancināja:
  Krā, krā, kas neklausa,
  Tam pa pakausi!
  Krā, krā, kas klausa,
  Tam glauda pakausi.

  2.c klase
  Meitas manu cepurīti
  Iemet rožu dārziņā.
  Nesakiet manas vainas,
  Ja rozītes zari lūza.
  3.a klase
  To jums saku, bekotāji,
  Rītos ilgi neguļat!
  Vāverīte agri ceļas,
  Tā tās bekas nolauzīs!
  3.b klase
  To jums saku, bekotāji,
  Rītos ilgi neguļat!
  Vāverīte agri ceļas,
  Tā tās bekas nolasīs!

  3.c klase
  Lapsiņai māsiņai
  Visi svārki noplīsuši:
  Visi svārki noplīsuši,
  Purvus, mežus bradājot.

  4.a klase
  Bērziņš auga trim lapām
  Saules takas maliņā:
  Tai vienā diena ausa,
  Tai otrā mēnestiņš;
  Tai trešā lapiņā
  Lec saulīte vizēdama.

  4.b klase
  Skaista mana tēvu zeme
  Pār visām zemītēm:
  I smildziņa noziedēja
  Sidrabiņa ziediņiem.

  4.c klase
  Rudenī skolā gāju,
  Dziesmas tinu kamolā.
  Kad gribēju padziedāt,
  Pa vienai ritināju.

  5.a klase
  Rudens nāca, lapas bira,
  Saule gāja raudādama.
  Smagi šņāca egļu meži,
  Pilni saules asariņu.
  5.b klase
  Sīki putni, mazi putni,
  Kur gulēsiet šo naksniņu?
  Cits priedē, cits eglē,
  Cits celiņa maliņā.
  5.c klase
  Šuj man kurpes, kurpnieciņ,
  Deviņām zolītēm,
  Nāk rudens, brāļam kāzas,
  Būs deviņi lēcieniņi.
  6.a klase
  Griežat ceļu, griežat ceļu,
  Dravinieka meita brauc:
  Zīda kleita, zelta sakta,
  Vaska kurpes kājiņā.

  6.b klase
  Visi saka, visi saka,
  Mārtiņ diena, Mārtiņ diena!
  Kad varētu Mārtiņ dienu,
  Aiz ausīm noturēt!
  6.c klase
  Lec, Saulīte, rītā agri,
  Noej laiku vakarā.
  No rītiņa sildīdama,
  Vakarā žēlodama.

  7.a klase
  Strauja, strauja upe tecēj’,
  Gar brālīša namdurvīm,
  Nedrīkstēju pāri jāti,
  Baidās manis kumeliņš
  7.b klase
  Saule rāja Mēnestiņu,
  Kam tas gaiši nespīdēja.
  Mēnestiņš atbildēja:
  Tev dieniņa, man naksniņa.
  7.c klase
  Adiet, bērni, ko adiet,
  Vilkam zeķes noadiet:
  Vilkam kājas nosalušas,
  Dziļu sniegu bradāj
  ot.

  8.a klase
  Man māmiņa tā auklēja
  Kā saulīte zirņa ziedu,
  Ietīdama, iztīdama,
  Baltos linu palagos.


  8.b klase
  Noiet saule vakarā
  Iekrīt zelta laiviņā,
  Zelta airi noskanēja
  Laiviņā iemetot.
  8.c klase
  Kalnā kāpu raudzīties,
  Vai sarkani apšu gali:
  Kad sarkani apšu gali,
  Tad es ņemšu līgaviņu.

  9.a klase
  Nāk rudens, pavasaris,
  Nāk meitām bēdu laiks:
  Rudens jēma vainadziņu,
  Pavasaris gredzentiņu.
  9.b klase
  Kas gribēja baltas aitas,
  Lai dzen aitas pieguļā,
  Jāņa nakti zelta rasa -
  Tur aitiņas mazgājās.
  9.c klase
  Bēdu manu lielu bēdu,
  Es par bēdu nebēdāj’:
  Liku bēdu zem akmeņa,
  Pāri gāju dziedādam’.