• Radoši pētniecisko darbu rezultāti

  2019-05-09

  Siguldas 1.pamatskolas skolēnu radoši pētniecisko darbu rezultāti:
  1.-4.kl.grupa
  L.Mārtinsone, E.Mārtinsons I pakāpe (sk.I.Mārtinsone)
  L.Līpace, M.Pumpure I pakāpe (sk.L.Biteniece)
  L.Ziemele II pakāpe (sk.L.Adzilča)
  5.-6.kl.grupa
  J.Kalniņa I pakāpe (sk.E.Vīgante)
  P.Hamčanovska I pakāpe (sk.M.Smons)
  7.-9.kl.grupa
  L.Līpace I pakāpe (sk.M.Smons)
  L.M.Lemberga I pakāpe (sk.L.Valaine)

  Apsveicam un lepojamies!