• Mūsu koriem izcili rezultāti skatē.

    2019-03-22

    Starpnovadu koru skatē 21.03.2019. Siguldas 1.pamatskolas zēnu korim I pakāpe un 5.-9.klašu meiteņu korim "Ievas" arī I pakāpe! Paldies skolotājai Evijai Rozenai un koncertmeistarei Ievai Kikustei! Apsveicam un lepojamies!