• Komplekso pusdienu cena no 01.03.2019. 5. - 9. klašu skolēniem

  2019-02-05

  Kopš 2015.gada 17.septembra, kad SIA Baltic Restaurants noslēdza līgumu ar Siguldas novada pašvaldību par ēdināšanas pakalpojumiem Siguldas pilsētas skolās, pamatojoties uz iepirkumu “Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas pilsētas izglītības iestādēs, visās skolēnu vecuma grupās komplekso pusdienu cena līdz šim bija 1,42 EUR, kas atbilst valsts noteiktajai mērķdotācijai par kompleksajām pusdienām 1.4. klasei.

  2018.gadā stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem, kas nosaka, ka 5.- 12. klašu skolēniem dienas uztura norma ir ievērojami lielāka nekā 1.4. klašu skolēniem.

  SIA Baltic Restaurants 2018.gada nogalē vērsās pie Siguldas novada pašvaldības ar lūgumu palielināt ēdināšanas pakalpojumu cenu par kompleksajām pusdienām 5.-12.klašu skolēniem.

  Izvērtējot veiktās izmaiņas MK noteikumos, kā arī SIA Baltic Restaurants sniegto pamatojumu par pārtikas produktu cenu pieaugumu, minimālo algo pieaugumu 3 gadu laikā kopš ēdināšanas pakalpojumu uzsākšanas, Siguldas novada pašvaldība atzina lūgumu par ēdināšanas pakalpojumu cenu pieaugumu 10 % apmērā, kā to pieļauj līguma nosacījumi, par pamatotu.

  Vienošanās paredz, ka no 2019.gada 1.marta maksa par kompleksajām pusdienām Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas 5.12. klašu skolēniem būs 1,55 EUR.

  Apmaksas par ēdināšanu kārtība no 01.03.2019. pievienotajā failā samaksas kārtība martā.pdf

  Sagatavots pēc SIA Baltic Restaurants informācijas