Deju kolektīvs "Purenīte"

Deju kolektīvs "Purenīte" skolā darbojas no 1994.gada. Kolektīvā dejo 1.-9.klašu skolēni. Kolektīva ilggadēja vadītāja Dzintra Fogele. Kolektīvs ir daudzu Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieks. Kolektīvs ir piedalījies daudzos ārzemju festivālos un sadraudzības koncertos. 2016./2017.m.g kolektīvā dejo 193 skolēni. 2017.gada vasarā deju kolektīvs piedalījās festivālā "Eiropiāde", kas notika Turku, Somijā.

Kori un ansambļi

Siguldas 1.pamatskolā ir senas dziedāšanas tradīcijas. Šobrīd skolā darbojas 1.klašu koris un 1.klašu ansamblis (vadītāja Inga Jansone), 2.-4.klašu koris (vadītāja Inga Jansone), zēnu koris (vadītāja Evija Rozena) un meiteņu koris "Ievas" (vadītāja Evija Rozena). Meiteņu un zēnu kori ir bijuši Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieki, piedalījušies vairākos koru festivālos. 2016.gadā viesojās Somijā, kur piedalījās koru festivālā Vāsā.

Vizuālās mākslas pulciņš

Skolā darbojas vizuālās mākslas pulciņš, kuru vada skolotāja Dace Melbārde. Pulciņā darbojas 1.-4.klašu bērni.

Sporta pulciņi

2.-9.klašu skolēniem ir iespēja dejot aerobikas pulciņā un piedalīties ikgadējā vasaras nometnē. Aerobikas pulciņu vada Lelde Namiķe.
3.-5.klašu skolēniem notiek Tautasbumbas pulciņš. Skolas tautasbumbas komandas ar panākumiem startē gan novada, gan valsts sacensībās.
1.-9.klašu skolēniem iespējams apmeklēt Florbola nodarbības. Nodarbības notiek Siguldas 1.pamatskolas sporta zālē.

Kulinārijas pulciņš

5.-7.klašu meitenēm tiek piedāvāts kulinārijas pulciņš, kur skolotājas Aivas Indriksones vadībā apgūti ēst gatavošanas noslēpumi.

Amatniecības pulciņš

5.-9.klašu meitenēm un zēniem tiek piedāvāts amatniecības pulciņš, kur skolotājas Madaras Kosolapovas vadībā skolēni apgūst pirmos soļus amatniecībā.

Šaha pulciņš

No 2016.gada 1.novembra skolā darbojas Šaha pulciņš, ko vada treneris Artūrs Mihailovs. Šaha pulciņā darbojas dažādu vecumu skolēni - no 1. līdz pat 8.klasei. 

Bridža pulciņš

No 2017.gada janvāra 4.-9.klašu skolēniem tiek piedāvāta iespēja apgūt bridžu. Bridžš ir intelektuāla kāršu spēle, kas atzīta visā pasaulē. Bridžu Siguldas 1.pamatskolas skolēniem māca pasaules bridža meistars Kārlis Rubins.

Spāņu valoda

2016./2017.m.g. 5.-6.klašu skolēniem divas reizes nedēļā ir iespēja apmeklēt spāņu valodas nodarbības skolotājas Lindas Bogdanes vadībā.

Matemātika

Vanda Priedīte skolā vada matemātikas pulciņu, kur 5.-8.klašu skolēni apgūst matemātiku padziļināti.

Visi skolas piedāvātie pulciņi skolēniem tiek piedāvāti bez maksas.