Deju kolektīvs "Purenīte"

Deju kolektīvs "Purenīte" skolā darbojas no 1994.gada. Kolektīvā dejo 1.-9.klašu skolēni. Kolektīva ilggadēja vadītāja Dzintra Fogele. Kolektīvs ir daudzu Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieks. Kolektīvs ir piedalījies daudzos ārzemju festivālos un sadraudzības koncertos. 2018.gada vasarā deju kolektīvs piedalījās festivālā "Eiropiāde", kas notika Viseu, Portugālē.

Kori un ansambļi

Siguldas 1.pamatskolā ir senas dziedāšanas tradīcijas. Šobrīd skolā darbojas 1.klašu koris un 2.-3.klašu ansamblis (vadītāja Inga Jansone), 2.-4.klašu koris (vadītāja Inga Jansone), zēnu koris (vadītāja Evija Rozena) un meiteņu koris "Ievas" (vadītāja Evija Rozena). Meiteņu un zēnu kori ir bijuši Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieki, piedalījušies vairākos koru festivālos. 2016.gadā viesojās Somijā, kur piedalījās koru festivālā Vāsā.

Sporta pulciņi

2.-9.klašu skolēniem ir iespēja dejot aerobikas pulciņā un piedalīties ikgadējā vasaras nometnē. Aerobikas pulciņu vada Lelde Namiķe.
3.-5.klašu skolēniem notiek Tautasbumbas pulciņš. Skolas tautasbumbas komandas ar panākumiem startē gan novada, gan valsts sacensībās.

5.-9.klašu skolēniem notiek Volejbola pulciņš.

1.-9.klašu skolēniem iespējams apmeklēt Florbola nodarbības. Nodarbības notiek Siguldas 1.pamatskolas sporta zālē.

Kulinārijas pulciņš

5.-7.klašu meitenēm tiek piedāvāts kulinārijas pulciņš, kur skolotājas Aivas Indriksones vadībā apgūti ēst gatavošanas noslēpumi.

Bridža pulciņš

No 2017.gada janvāra 4.-9.klašu skolēniem tiek piedāvāta iespēja apgūt bridžu. Bridžš ir intelektuāla kāršu spēle, kas atzīta visā pasaulē. Bridžu Siguldas 1.pamatskolas skolēniem māca pasaules bridža meistars Kārlis Rubins.

Spāņu valoda

3.-8.klašu skolēniem ir iespēja apmeklēt spāņu valodas nodarbības divos līmeņos (iesācēju un padiļinātajā grupā) skolotājas Lindas Bogdanes vadībā.

 

 

Visi skolas piedāvātie pulciņi skolēniem tiek piedāvāti bez maksas.