Deju kolektīvs "Purenīte"

Deju kolektīvs "Purenīte" skolā darbojas no 1994.gada. Kolektīvā dejo 1.-9.klašu skolēni. Kolektīva ilggadēja vadītāja Dzintra Fogele. Kolektīvs ir daudzu Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieks. Kolektīvs ir piedalījies daudzos ārzemju festivālos un sadraudzības koncertos. 2018.gada vasarā deju kolektīvs piedalījās festivālā "Eiropiāde", kas notika Viseu, Portugālē.

Kori un ansambļi

Siguldas 1.pamatskolā ir senas dziedāšanas tradīcijas. Šobrīd skolā darbojas 1.klašu koris un 2.-3.klašu ansamblis (vadītāja Inga Jansone), 2.-4.klašu koris (vadītāja Inga Jansone), zēnu koris (vadītāja Evija Rozena) un meiteņu koris "Ievas" (vadītāja Evija Rozena). Meiteņu un zēnu kori ir bijuši Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieki, piedalījušies vairākos koru festivālos. 2016.gadā viesojās Somijā, kur piedalījās koru festivālā Vāsā.

Sporta pulciņiš

3.-5.klašu skolēniem notiek Tautasbumbas pulciņš. Skolas tautasbumbas komandas ar panākumiem startē gan novada, gan valsts sacensībās.

Matemātikas pulciņš

6.-8.klašu skolēniem tiek piedāvāts matemātikas pulciņš, kuru vada skolotāja Santa Briede.

Spāņu valoda

4.-7.klašu skolēniem ir iespēja apmeklēt spāņu valodas nodarbības divos līmeņos (iesācēju un padiļinātajā grupā) skolotājas Lindas Bogdanes vadībā.

Vizuālās mākslas pulciņš

2.-3.klašu skolēniem ir iespējams apmeklēt vizuālās māksla pulciņu, to vadīs skolotāja Laura Rostoka.

 

 

Visi skolas piedāvātie pulciņi skolēniem tiek piedāvāti bez maksas.